Deze handleiding is bedoeld voor de productiemeter van type Sungate en het merk Xemex. Heb je een ander type productiemeter? Bekijk dan de handleiding voor de productiemeter van het merk Landis+Gyr.

De meter registreert de door uw zonnepanelen opgewekte elektriciteit. Zo kunnen we onze SunSure garantie blijven waarborgen. De meter stuurt de meterstanden automatisch door naar Sungevity, zodat de productiedata in uw persoonlijke MySungevity portaal getoond kunnen tonen.

 

 

De Sungate heeft vier LED's waarmee de status van de meter wordt aangegeven. Hieronder kun je voor elke LED teruglezen wat de LED inhoudt en of je eventueel actie moet ondernemen.1: WAN LED

Deze LED hoort aanhoudend te branden. Is dit het geval, dan is de meter verbonden met het netwerk. Knippert de LED? Dan probeert de meter (opnieuw) verbinding te maken. Dit kan soms enige tijd duren. Blijft de LED knipperen, of is de LED uit? Neem dan contact met ons op. We kijken graag even mee!


2: INV LED

Deze LED geeft aan of de productie van de omvormer juist wordt geregistreerd. Brandt de LED? Dan is de verbinding in orde. Als de LED uit is of blijft knipperen: neem ook dan even contact met ons op. 


3: RSSI LED

Deze LED geeft de signaalsterkte aan. Een brandende of knipperende LED geeft aan dat de signaalsterkte sterk of OK is. Je hoeft dan niets te doen. Valt de LED uit? Neem ook dan even contact met ons op zodat we het probleem kunnen verhelpen.


4: ERROR LED

Is alles in orde? Dan hoort deze LED niet te branden. Als er één of meerdere errors worden geregistreerd door de meter, dan licht de LED op. Neem contact op met Sungevity als dit het geval is.