Alleen van toepassing op inwoners van Vlaanderen


Premie voor zonnepanelen: waar kan ik het G-nummer van mijn installatie vinden?


Wie bij netbeheerder Fluvius een éénmalige premie voor zonnepanelen wil aanvragen heeft een G-nummer nodig. Dit nummer wordt verschaft door Fluvius zelf. Hebt u nog geen G-nummer ontvangen? Neem dan contact op met Fluvius.

Op de website van Fluvius kan u alle informatie vinden om deze premie aan te vragen:

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen


Hieronder zetten we kort op een rijtje wanneer u zich kan wenden tot Sungevity of tot Fluvius.


  1. Sungevity plaatst uw zonnesysteem en laat de installatie keuren. Daarna mailt Sungevity de benodigde gegevens (onder meer het ééndraadschema, het gelijkvormigheidsattest en het keuringsverslag) naar u door zodat u uw installatie bij Fluvius kan aanmelden. 

Voor vragen over de gegevens die u nodig hebt voor de aanmelding van uw installatie kan u terecht bij uw Sungevity projectmanager.


  1. Als klant dient u zelf de installatie binnen 30 dagen na keuring aan te melden bij Fluvius  (https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=lokale-productie-melden). Fluvius verwerkt deze aanmelding en stuurt u hiervan een bevestiging. In dit bericht van Fluvius staat eveneens het G-nummer, dit is het identificatienummer van uw installatie.

Voor vragen over de aanmelding op de website van Fluvius en de bevestiging van uw aanmelding kan u terecht bij Fluvius.


  1. Als u voldoet aan de premievoorwaarden kan u binnen 3 maanden na datum van indienstname van de installatie op de Fluvius website een éénmalige premie aanvragen. Hiervoor heeft u het G-nummer van uw installatie nodig.

(https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen)

Voor vragen over deze premie(aanvraag) en het G-nummer kunt u terecht bij Fluvius.