Sungevity biedt support voor het eenmalig verbinden van de omvormer met een wifi-signaal. Als er op de dag van installatie niemand thuis is die de wifi-code kent, dan dient u zelf de verbinding tot stand te brengen. 


a) Let op: heeft uw SolarEdge omvormer geen display (zoals in de afbeelding hieronder)? Volg dan de instructie in deze video of bekijk de handleiding.


b) Heeft uw SolarEdge omvormer wel een display? Volg dan de instructie hieronder.

Wanneer de verbinding tussen uw SolarEdge omvormer en internetmodem is weggevallen ziet u geen productiegegevens in uw SolarEdge monitoringsportal.


Geen man overboord; uw zonnesysteem produceert evengoed energie. Controleer dit overdag door op de omvormer te kijken of er een groen lampje brandt.


Met het onderstaande stappenplan ziet u de productiegegevens snel weer verschijnen op uw monitoringsportal.


Stap 1 – Kies de juiste handleiding, door te klikken op een van de onderstaande SolarEdge omvormers:


SolarEdge


SolarEdge HD Wave


Stap 2 – Voer de stappen uit in de handleiding. Het komt erop neer dat u inlogt op uw omvormer en aangeeft via welk wifi-netwerk uw omvormer de productiegegevens zal doorgeven.


Stap 3 – Controleer na 60 min of uw productiegegevens zichtbaar zijn in uw SolarEdge monitoringsportal. 

In het MySungevity portaal duurt het maximaal 48 uur voordat de zelfopgewekte stroom verschijnt. Indien u een GPRS meter naast uw SolarEdge omvormer heeft hangen, zou er altijd productie te zien moeten zijn op MySungevityEen aantal extra tips:

Tip 1 – Blijft de verbinding wegvallen tussen de omvormer en router, gebruik dan een WiFi-versterker.

Tip 2 – Gebruik een draagbaar apparaat (tablet of smartphone) bij het herstellen van de verbinding en voer de stappen van de handleiding uit op dezelfde verdieping als de omvormer.

Tip 3 – Heeft u meerdere routers en/of WiFi-versterkers, kies dan voor de optie met het sterkste signaal in het keuzemenu.

Tip 4 – Heeft u een router en een WiFi-versterker met dezelfde naam, kies dan voor de optie met het sterkste signaal. 

Een versterker is vaak ook te onderscheiden van een router, doordat er _EXT staat achter de naam van de versterker in het keuzemenu.