Uitleg werking groepenkast componenten

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. De omvormer vormt deze gelijkstroom om naar wisselstroom, zodat de stroom binnen de woning gebruikt kan worden. De gelijkstroom gaat van de omvormer via een stroomkabel naar een groep (installatieautomaat) of aardlekautomaat in de groepenkast en wordt vervolgens verdeeld over uw woning - of teruggeleverd aan het stroomnet. 

 

Groep (installatieautomaat)

Een groep beveiligt de woning tegen te hoge stroom of kortsluiting. Als er een te hoge stroom gaat lopen vanwege een probleem in de omvormer of ergens anders, dan wordt de groep 'aangesproken' en klapt omlaag. De stroom wordt dan tegengehouden zodat de situatie weer veilig is.

 

Aardlekautomaat (met testknop)

Hetzelfde geldt voor een aardlekautomaat. Deze heeft nog een tweede functie: het detecteren van lekstroom in de zonnepaneleninstallatie. Lekstroom is stroom die naar aarde weglekt. Wanneer er teveel stroom weglekt, wordt de aardlekautomaat 'aangesproken' en klapt deze uit. Zo voorkomt een aardlekautomaat dat er stroom loopt op plekken waar dit niet hoort.

 

PV-verdeler

Een PV-verdeler is als het ware een kleine groepenkast. De omvormerr kan aangesloten worden op een bestaande kabel die van de groepenkast beneden naar de wasmachine op bijvoorbeeld de zolder loopt. Hiervoor gebruiken we een PV-verdeler. Een PV-verdeler is een soort kleine, extra groepenkast. De omvormer en wasmachine worden op twee aparte groepen geplaatst. Let op: gebruik de PV-verdeler alleen voor de stekker van de wasmachine. Steek nooit een verdeeldoos in de PV-verdeler. Dan bestaat de kans dat er teveel stroom gebruikt wordt en de automaat in de groepenkast uitklapt.