Maakt u gebruik van een Wi-Fi-verbinding tussen uw omvormer en router en komt er geen data door in uw Omnik of Solis monitoringsportaal?

Doorloop dan de volgende stappen bij daglicht en op circa 1 meter afstand van uw omvormer om de Wi-Fi-verbinding opnieuw tot stand te brengen:

 

Reset de omvormer

1.     Draai de DC-schakelaar aan de onderzijde van de omvormer een kwartslag naar links om de omvormer uit te zetten. 

2.     Zet nu de AC-werkschakelaar naast de omvormer of de zonnepanelengroep in groepenkast uit en wacht 1 minuut.

3.     Zet nu de AC-werkschakelaar of de zonnepanelengroep in de groepenkast weer aan.

4.     Draai de schakelaar onder de omvormer een kwartslag naar rechts om de omvormer weer aan te zetten.

 

Bekijk de volgende dag of er data in uw portaal zichtbaar is. 

Is dit niet zo, heeft u een nieuwe router geplaatst of heeft uw huidige router een nieuw wachtwoord gekregen, toen kort daarna de productiedata niet meer getoond werd in uw monitoringsportaal?

Ga dan verder met onderstaande stappen:

 

Verbinding maken

5.     Pak uw laptop, tablet of smartphone, loop naar de omvormer, laat de Wi-Fi aan, maar verbreek alleen de internetverbinding met uw eigen netwerk (uw router) door op 'netwerk vergeten' te klikken.

6.     Ga naar uw W-iFi netwerklijst en selecteer het netwerk dat begint met “AP” en maak verbinding (mocht u het wachtwoord voor het AP-signaal zijn vergeten, maak dan hierboven een ticket aan)

Er kan staan: ''verbonden, geen internet'', dit is prima want u bent nu verbonden met de omvormer en niet met de router.

.

7.     Open uw internetbrowser, bijvoorbeeld Chrome, typ in de adresbalk (niet in de Google-zoekbalk) 10.10.100.254 en druk op enter.

 

 

8.     Log in door bij beide velden 'admin' in te vullen en klik op 'inloggen'.

 

 

9.     Klik links in het beeld op 'Wizard' en klik vervolgens op 'Start'.

 

 

10.   Bij een Solis-omvormer wordt gevraagd of u via Wireless connection of via een Cable connection wilt verbinden. Als Wireless connection geselecteerd is en achter Wireless ‘Enabled’ staat, klikt u op Next.

 

Selecteer vervolgens uw eigen Wi-Fi-netwerk en klik op 'Next'. Is uw netwerk niet zichtbaar klik dan op 'Refresh'.  

 

 

Als uw WiFi-signaal lager is dan 20% dan is uw signaal niet sterk genoeg om de verbinding tussen de omvormer en de router te maken.

Bekijk deze Wi-Fi tips om het signaal te versterken. Start daarna bij stap 5.

 

Maak bij stap 10 verbinding met uw eigen netwerk welke de hoogste % aantal aangeeft.

Indien u een Wi-Fi versterker heeft, dan is het het beste om deze tussen de omvormer en uw router in te plaatsen en met uw Wi-Fi versterker te verbinden.

 

11.   Voer twee keer het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk in en vink ‘Show Password’ aan. Komen de wachtwoorden overeen en zijn ze correct? Klik dan op 'Next'

Indien u de melding ‘Invalid encryption method or wrong password’ ziet staan nadat u op ‘Next’ heeft gedrukt, kan het zijn dat de verbinding met het AP-netwerk verbroken is.

Controleer of u nog verbonden bent met dit netwerk en maak zonodig opnieuw verbinding.

Klik daarna opnieuw op ‘Next’.

 

.

12.   Controleer of ‘Obtain an IP address automatically’ op 'Enable' staat. Is dit niet zo, pas dit dan aan en klik op 'Next'.

 

 

 

13.   U bent nu in het ‘Enhance Security’ scherm Hier kunt u de beveiligingsinstellingen van uw omvormer aanpassen. Vink ‘Change the encryption mode for AP’ aan, selecteer ‘WPA2-PSK’ als ‘Encryption mode’ en ‘AES’ als ‘Encryption algorithm’ en vul een wachtwoord in en plak dit wachtwoord op de omvormer. Dit is in het vervolg uw wachtwoord wanneer u met het AP-netwerk wil verbinden. Klik daarna op 'Next'.

 

 

14. Om de wizard nu af te ronden klikt u op 'OK'.

 

 

15. Het herstellen is gelukt als u 'Setting complete' ziet. Dit kan 1 minuut duren.

 

 

16. Om te controleren of de procedure met succes is uitgevoerd, voert u de stappen 5 t/m 8 nogmaals uit. Bij stap 9 klikt u op ‘Status’ in plaats van ‘Wizard’.

 

De procedure is succesvol afgerond als de volgende velden als volgt zijn ingevuld:

 

- wireless AP (of STA) mode --> Enable;

- Het veld met ‘IP address’ is niet leeg;

- Remote server A --> Pingable.

 

Maak een schermafbeelding van de ‘Status-pagina’ en bewaar deze voor later, voor het geval toch is gebleken dat het verbinden niet gelukt is.

 


Hulp bij de Wi-Fi-procedure

1) Is 'IP address' leeg?
Neem contact op met uw internetaanbieder en vraag of de Firewall-poorten 8844, 8845, 8899 of 10004 van uw router open staan voor communicatie met uw omvormer.

 

2) Is 'Remote server A' niet Pingable? Of ziet u bij ''Wireless STA mode'' een IP-adres die begint met 169 of is dit precies 10.10.100.254 zoals in de Wireless AP mode:

Voer de procedure uit de handleiding opnieuw uit

 

Aanvullende tips om zo efficiënt mogelijk de verbinding te maken tussen uw omvormer en internet-netwerk:

 

Tip 1:

Omnik omvormers hebben ‘moeite’ met bepaalde benamingen van uw internet netwerk en het bijbehorende wachtwoord. Als de naam van uw Wi-Fi-netwerk niet voldoet aan onderstaande punten kan het zijn dat de verbinding zonder reden uitvalt.

- Uw netwerknaam en wachtwoord bestaat maximaal uit 16 karakters. 

- U gebruikt alleen cijfers en letters. A-Z, a-z, 0-9.

- Voorkom spaties in netwerknaam en wachtwoord. 

 

Tip 2:

- Is uw Wifi-Signaal zwak? Bekijk dan deze WiFi-tips om het signaal te versterken. Kiest u echter nooit kanaal 12 of 13 dit mag wettelijk niet en onze omvormers werken niet op deze kanalen.

 

Tip 3: 

- Een wifi-versterker is het best te plaatsen op de helft van de afstand router-omvormer. Indien er toch 2 draadloze apparaten dicht bij elkaar staan en wifi stoort kunt u bij omnik-omvormers de uitzendsterkte aanpassen door die op medium te zetten bij ''Transmission power'', zie het plaatje onderin bij de bijlage.

 

Tip 4: Bij omnikomvormers kunt u ook achteraf het wachtwoord van het draadloze AP_netwerk van de omvormer aanpassen. Zie het plaatje in de bijlage: Past u alleen het hoofdstukje aan bij ''Change the encryption mode for AP'', vult u in zoals het daar aangegeven staat en maak een wachtwoord van alleen (Hoofd)letters en cijfers.

 


Appendix voor Omnik.

Let op: Dit is alleen van toepassing als al het bovenstaande niet werkt. U reset hiermee de Wi-Fi kaart naar de fabrieks-instellingen.

Voor het uitvoeren van onderstaande instructies, laat u de omvormer op de plaats hangen waar deze hangt. U hoeft alleen een onderdeel van de omvormer te ontkoppelen.

1. De Wi-Fi kaart ontkoppelen

 

1) Aan de onderkant van de omvormer treft u aan de linkerkant (afbeelding A1.1) een draaiknop.
Draai de draaiknop onder de omvormer een kwartslag naar links, naar OFF.

Afbeelding A1.1

 

2) Zet de schakelaar van de zonnepanelen in de meterkast naar beneden.

 

3) Schroef de 4 boutjes van het kapje waaraan de antenne is bevestigd los (Afbeelding A1.2)

Afbeelding A1.2

 

4)  Achter het kapje ziet u de Wi-Fi kaart (Afbeelding A1.3)

Afbeelding A1.3

 

5) Draai de schakelaar onder de omvormer weer een kwartslag terug naar rechts, naar ON.

 

2. LED-lampjes

LED Naam

Status

Omschrijving

RUN

Aan/Knippert

De data wordt verzonden

Uit

Er wordt geen data verzonden

LINK

Aan

Correct verbonden

Knippert

AP modus

Uit

Geen Wi-Fi-verbinding

STATUS

Aan

Er is communicatie met de omvormer

Knippert

De data wordt verzonden

JUit

Er is geen communicatie met de omvormer

 

3. Troubleshooting

LED Status

Mogelijke oorzaak

Oplossing

RUN

LINK

STATUS

Aan/Knippert

Aan

Aan

Er is verbinding

Er is geen probleem

Aan/Knippert

Aan

Knippert

Er is communicatie

Er is geen probleem

Uit

Uit

Uit

Geen verbinding

Controleer of de Wi-Fi kaart goed in de gleuf zit

Controleer of de productie van de omvormer juist is

Aan/Knippert

Uit

Uit

Onjuiste verbinding met de omvormer

Controleer of de productie van de omvormer juist is

Er vind een reset plaats

Wacht een aantal minuten en controleer opnieuw

Onjuiste Wi-Fi-verbinding

Verander de richting van de antenne voor een beter signaal

De Wi-Fi antenne zit onjuist in de gleuf

Controleer of de Wi-Fi antenne correct in de gleuf zit

Aan/Knippert

Aan

Uit

Onjuiste verbinding met de omvormer

Controleer de Wi-Fi-kaart verbinding met de RS485 poort

Aan/Knippert

Aan

Onbekend

Onjuiste verbinding

Controleer de Wi-Fi-instellingen

 

Nog steeds problemen? Houd de 'reset-knop’' op de WiFi kaart een lange tijd ingedrukt.
U ziet eerst lampjes uitgaan op die Wi-Fi-kaart. U blijft drukken tot dat alle lichtjes weer groen zijn.4. Het bevestigen van de Wi-Fi-antenne

 

1) Schroef de 4 boutjes van het kapje van de Wi-Fi-antenne weer vast.

 

2) De antenne is op de juiste manier bevestigd als deze weer de richtingen op kan bewezen zoals op afbeelding A4.1 te zien is.

Afbeelding A4.1

 

4) Zet de schakelaar van de zonnepanelen in de meterkast weer omhoog.