Uitleg werking groepenkast componenten

Uw zonnepanelen wekken gelijkstroom op. De omvormer vormt deze gelijkstroom om naar wisselstroom zodat de stroom binnen de woning gebruikt kan worden. 

De gelijkstroom stroomt van de omvormer via een stroomkabel naar een groep (installatieautomaat) of aardlekautomaat in de groepenkast en wordt vervolgens verdeeld over uw woning of gaat het net op. 


Groep (installatieautomaat)

Deze groep heeft de functie de woning te beveiligen tegen te hoge stroom. Mocht een te hoge stroom gaan lopen vanwege een defect in de omvormer of aansluiting, dan wordt de groep 'aangesproken' en klapt uit. De hoge stroom stopt met stromen zodat een veilige situatie gewaarborgd blijft.


Aardlekautomaat (met testknop)

Hetzelfde geldt voor een aardlekautomaat. Echter heeft deze een tweede functie, namelijk het detecteren van lekstroom in de zonnepaneleninstallatie. Lekstroom is stroom welke naar aarde weglekt. Wanneer het aantal milliampère tussen de 15 en 30 (standaard) komt, wordt de aardlekautomaat 'aangesproken' en klapt deze uit om een gevaarlijke stroom te voorkomen.


PV-verdeler

Een PV-verdeler is als het ware een kleine groepenkast. Wanneer een bestaande kabel van de groepenkast beneden naar de wasmachine op bijvoorbeeld de zolder loopt, mag deze worden gebruikt om de omvormer op aan te sluiten. Dit gebeurt d.m.v. een PV-verdeler. De omvormer en wasmachine worden op twee aparte groepen geplaatst. Let erop dat er geen stekkerdoos op aangesloten mag worden om meer apparatuur op aan te sluiten. Dan bestaat de kans dat er teveel stroom getrokken wordt en de automaat in de groepenkast uitklapt.