Er is een verschil tussen de waarden die u ziet op uw portal of op uw omvormer, en de waarden die u via uw energieleverancier op uw energierekening ziet. 


De omvormer geeft aan hoeveel energie uw systeem opwekt. Deze opgewekte energie gaat eerst naar de apparaten in uw woning die op dat moment stroom gebruiken; de koelkast, lampen, wasmachine, etc.


De energie die u niet direct gebruikt wordt teruggeleverd aan het net. Op dat moment gaat deze stroom langs de (slimme) meter. Deze meter registreert dus alleen wat er teruggleverd wordt. Uw energieleverancier weet dan ook niet wat u opwekt aan stroom, maar enkel wat u terug levert. 


Het verschil tussen de opgewekte energie op uw omvormer en de terug geleverde energie is wat u direct verbruikt hebt in de woning. U heeft dus direct gebruik gemaakt van uw eigen opgewekte duurzame energie!